Sertifiserings­ordning for Offentlige Anskaffelser
(SOA Basis)

SOA Basis er et konkret resultat av Stortingsmelding 22 (2018–2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». En ny fagplan er utviklet som underlag for to typer tester som Norsk Test leverer. En kartleggingstest vil kunne brukes for å få en oversikt over nivået i egen organisasjon, eller som forberedelse til kurs. Sertifiseringstesten kan enten tas etter endt kurs hos kursleverandør, eller den kan tas uavhengig av kurs om en har lang og god erfaring med offentlige anskaffelser.

Dette blir den eneste offentlige godkjente sertifiserings­ordningen som finnes på anskaffelsesområdet. Kartleggingstesten vil kunne tas hvor som helst. Sertifiseringstesten må tas under kontrollerte forhold ved påmelding til Norsk Test, og ikke under kontroll av kursleder eller andre i egen organisasjon. En viktig del av konseptet er standard­isering av terminologi. Både fagplanen og testene er basert på anskaffelser.no og anskaffelsesordlisten til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Ett av målene for denne ordningen er å få en større legitimitet både blant de som tilbyr kurs i det private markedet og blant de som etterspør slike kurs. Dette kan videre bidra til å heve status for innkjøpere og bidra til et mer oversiktlig kurs- og sertifiserings­tilbud.